Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti od 25. května 2020

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob.
Vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry.
Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
Po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.
Zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně.

Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
Každý den zajistit úklid a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu.
Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.
Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Kontakty

BAZEN AQUAPARK
Tomáš Ekl
tel.: 775 190 183
spravcebazen@horovicesport.cz

SPORTOVNÍ HALA
Zdeňek Bláha
tel.: 312 242 271
spravcehala@horovicesport.cz

ZIMNÍ STADION
Ing. David Jícha
tel: 728 470 175
zs.horovice@centrum.cz

FOTBAL
Roman Šmerhovský
tel.: 731 515 616
fkhorovicko@seznam.cz

SAUNA
tel.: 777 864 970
tel.: 777 850 069
vystyd.milan@seznam.cz

Městské sportovní centrum Hořovice
Ke stadionu 1385/1, Hořovice 268 01
IČ: 06171150, DIČ: CZ06171150
info@horovicesport.cz, tel.: 312 242 270, 774 522 433
ředitel: Jaroslav Sedlák
ID datové schránky: fzwkfez
č.ú.: 4914304359/0800