Platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke sportu

 

V návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN a ze dne 23. 9. 2020 (dále jen „MO Roušky“),  č.j.MZDR20588/2020-17/MIN/KAN  (dále jen „MO Akce“) sdělujeme Výkladové stanovisko v návaznosti na Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN a ze dne 23. 9. 2020, č. j. MZDR 20588/2020-17/MIN/KAN JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

Na základě shora uvedených opatření došlo k opětovnému zpřísnění pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, a to mj. právě ve vztahu ke sportu a spolkové činnosti, a to s účinností ode dne 18. 9. 2020 od 0:00 hodin do odvolání (MO Roušky) a ode dne 24. 9. 2020 od 0:00 hod do 7. 10. 2020 do 23:59 hod. (MO Akce).

Na základě MO Roušky došlo k opětovnému zavedení povinnosti nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách mimo bydliště či místa ubytování (např. hotelový pokoj) a v prostředcích veřejné dopravy.

Z hlediska sportu je pak významná výjimka stanovená v čl. I. bodě 2 písm. y) a z). Na základě těchto výjimek jsou ze shora uvedené povinnosti vyjmuti:

 

  • sportovci nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,
  • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňské a léčebné bazény a sauny

 

Další informace:         https://www.cuscz.cz/novinky/platna-mimoradna-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-ke-sportu.html

Kontakty

BAZEN AQUAPARK
Tomáš Ekl
tel.: 775 190 183
spravcebazen@horovicesport.cz

SPORTOVNÍ HALA
Zdeňek Bláha
tel.: 312 242 271
spravcehala@horovicesport.cz

ZIMNÍ STADION
Ing. David Jícha
tel: 728 470 175
zs.horovice@centrum.cz

FOTBAL
Roman Šmerhovský
tel.: 731 515 616
skhorovicefotbal@seznam.cz

 

SAUNA
tel.: 777 864 970
tel.: 777 850 069
vystyd.milan@seznam.cz

Městské sportovní centrum Hořovice
Ke stadionu 1385/1, Hořovice 268 01
IČ: 06171150, DIČ: CZ06171150
info@horovicesport.cz, tel.: 312 242 270, 774 522 433
ředitel: Jaroslav Sedlák
ID datové schránky: fzwkfez
č.ú.: 4914304359/0800