Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti

Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
V případě záchodů je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek. Zajistit co největší rozptýlení osob v šantách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku.
Sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách.

Průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází – pravidelný úklid a dezinfekce.
Instruovat klienty, aby omezili čas strávený v šatně a sprchách na nezbytné minimum.
Pravidelné větrání, v případě použití klimatizace volba režimu s omezením recirkulace vzduchu.

Zprávy MSC

Z technických jsou důvodů pevné linky do odvolání mimo provoz.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty

BAZEN AQUAPARK
Tomáš Ekl
tel.: 775 190 183
spravcebazen@horovicesport.cz

SPORTOVNÍ HALA
Zdeňek Bláha
tel.: 312 242 271
spravcehala@horovicesport.cz

ZIMNÍ STADION
Ing. David Jícha
tel: 728 470 175
zs.horovice@centrum.cz

FOTBAL
Roman Šmerhovský
tel.: 731 515 616
fkhorovicko@seznam.cz

SAUNA
tel.: 777 864 970
tel.: 777 850 069
vystyd.milan@seznam.cz

Městské sportovní centrum Hořovice
Ke stadionu 1385/1, Hořovice 268 01
IČ: 06171150, DIČ: CZ06171150
info@horovicesport.cz, tel.: 312 242 270, 774 522 433
ředitel: Jaroslav Sedlák
ID datové schránky: fzwkfez
č.ú.: 4914304359/0800