Ceník

Rada města Hořovice schvaluje návrh cen za pronájem ve sportovní hale Hořovice s platností od 1. 9. 2017,
a to ve výši 700 Kč/hod. – celá hala, 300 Kč/hod. – 1/3 haly, 200 Kč/hod. – velký sál a 150 Kč/hod. – malý sál.
06.09.2017